Το POLYSEMi παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να συναντηθούν και να συνεργαστούν με συναδέλφους του δημόσιου τομέα, της επιχειρηματικής κοινότητας και του ακαδημαϊκού κόσμου. Όλες οι σχετικές δράσεις επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Στη διαδικασία οικοδόμησης του δικτύου POLYSEMi για τα επόμενα χρόνια και της φιλοξενίας σχετικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, μπορείτε να καταχωρήσετε το ενδιαφέρον σας κάτω δεξιά.

Το δίκτυο POLYSEMi θα αποτελέσει μια ομάδα μελών που θα συνεργαστούν για να εντοπίσουν τομείς που θα υποστηρίξουν την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των δραστηριοτήτων κεφαλαιοποίησης του POLYSEMI στο μέλλον. Το δίκτυο POLYSEMi θα διοργανώσει εκδηλώσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα μέλη του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία.

Στόχοι

  • Διασύνδεση – Να προσφέρουμε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη του POLYSEMi που εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα συνδέονται ή θα ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου POLYSEMi και θα μπορούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τους επαγγελματικούς τους κύκλους και τα σχετικά peer-to-peer δίκτυα
  • Ανάπτυξη – Να δράσουμε ως καταλύτες, να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης για τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τα επιτεύγματα του έργου POLYSEMI.
  • Ηγεσία – Να ενεργοποιήσουμε τους επαγγελματίες που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για να εκμεταλλευτούν τις ηγετικές τους δυνατότητες.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Οι βασικές δραστηριότητες που προγραμματίζουμε περιλαμβάνουν το τελικό συνέδριο του POLYSEMi, αλλά και διάφορες άλλες ευκαιρίες δικτύωσης και κοινωνικοποίησης. Όλες οι δράσεις θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του δικτύου μέσω της πύλης του POLYSEMi.

Δικτύωση POLYSEMi - Εγγραφείτε τώρα!