Εφαρμογή POLYSEMI για κινητά

Η εφαρμογή POLYSEMI για κινητά, επιτρέπει στους ταξιδιώτες, αλλά και στον τοπικό πληθυσμό να αποκτήσουν πολιτιστικές, φυσικές και τουριστικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) του έργου POLYSEMI.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

  • Χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις τοποθεσίες του POLYSEMI και τις σχετικές περιηγήσεις.
  • Εικόνα σε πραγματικό χρόνο των διαδρομών του POLYSEMI
  • Αλληλεπίδραση διαδρομής σε πραγματικό χρόνο και τροποποίηση των διαδρομών από τους χρήστες.
  • Απεικόνιση προκαθορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI) σύμφωνα με την τρέχουσα τοποθεσία χρήστη
  • Πλήρης πρόσβαση και ενσωμάτωση της πύλης του πάρκου POLYSEMI

Εφαρμογή POLYSEMI για κινητά Android

Κάντε Λήψη της Έκδοσης 1.7 (beta)

Εφαρμογή POLYSEMI για κινητά iOS

Κάντε Λήψη της Έκδοσης 1.7 (beta)