Εταίροι

Πανεπιστήμιο του Μπάρι Άλντο Μόρο

Τμήμα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τέχνες, Ιταλικά και Συγκριτικές Κουλτούρες

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής