Ειδικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις προώθησης & διάχυσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του έργου «Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα – POLYSEMI»

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών δράσεων (ημερίδα, σεμινάριο, θερινό σχολείο & εκπαιδευτικό περίπατο), καθώς και δράσεων διάχυσης των έως σήμερα αποτελεσμάτων του έργου «Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα – POLYSEMI» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Η σειρά των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων διοργανώνεται από το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και θα λάβει χώρα στο διάστημα 02/10/2019 – 04/10/2019 στα κτίρια «Αρεταίος» και «Γαληνός» του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται τόσο στο ακαδημαϊκό κοινό (καθηγητές και εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές), όσο και στο ευρύ κοινό (επιχειρηματίες, επιμελητήρια, τοπικές και περιφερειακές αρχές, και λοιπούς ενδιαφερόμενους), ενώ το θερινό σχολείο και ο στοχευμένος εκπαιδευτικός περίπατος αφορά καθηγητές και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κύριος στόχος των εκδηλώσεων είναι η προσέγγιση των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων με το ευρύ κοινό και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις καινοτόμες προσεγγίσεις του έργου POLYSEMI για την ανάδειξη του πλούσιου λογοτεχνικού και πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων και της Μεγάλης Ελλάδας.