Η λογοτεχνία του ταξιδιού  

Διεθνής Συνδιάσκεψη Μελέτης

Μπάρι, 24-25 Ιουνίου 2019
Palazzo Ateneo, Salone degli Affreschi