Εκπαιδευτικός Περίπατος στην Κέρκυρα: Επτανήσιοι Λογοτέχνες

Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Στέφανος-Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Ιάκωβος Πολυλάς.

Οι Εκπαιδευτικές Διαδρομές (Educational Tours) με θέμα λογοτέχνες και ποιητές με καταγωγή αλλά και δράση στα Ιόνια νησιά αποτελούν μέρος του προγράμματος Polysemi και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ουσιαστική επαφή των επισκεπτών με την πλούσια και ποικίλη πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά των Επτανήσων.

Η συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Διαδρομή αφορά σημαντικούς λογοτέχνες και ποιητές, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν, είτε έζησαν και εξελίχθηκαν λογοτεχνικά στο νησί της Κέρκυρας, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη στους μεταγενέστερους αξιόλογο λογοτεχνικό έργο.

Παρατίθεται το πρόγραμμα και οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Διαδρομής «Ακολουθώντας τα ίχνη των Επτανήσιων Λογοτεχνών» στην Κέρκυρα.

Πρόγραμμα

09.00

Σημείο συνάντησης: η Πλατεία Δημαρχείου. Περιήγηση στην πλατεία.

C:\Users\Clio\Desktop\Cyclops, Polysemi\Polysemi\Educational Tours\Πλατεία%20Δημαρχείου%202.jpg

 

  1. Το Άγαλμα Ιάκωβου Πολυλά.
  2. Το Δημαρχείο Κέρκυρας.
  3. Η Καθολική Μητρόπολη.

09.15 – 11.00

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Σολωμού.

http://2.bp.blogspot.com/-9or2zCDF-Xw/T34bLSs0i3I/AAAAAAAAJRE/irO2BIH14co/s400/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1+%CE%94.+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%8D.jpg

 

11.00 -11.15

Αναγνωστική Εταιρία. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Αναγνωστική Εταιρία.

C:\Users\Clio\Desktop\Cyclops, Polysemi\Polysemi\Educational Tours\εταιρια.png

 

  1. Χειρόγραφο επιστολής Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
  2. Προτομή Λορέντζου Μαβίλη.

11.15 – 11.30

Περιήγηση στο Μποσκέτο.

C:\Users\Clio\Desktop\Cyclops, Polysemi\Polysemi\Ionian Literature\Theotokis final\Photos Theotokis\Mposeto garten 1.jpg

 

  1. Προτομή Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
  2. Προτομή Λορέντζου Μαβίλη.

11.35 – 11.45

Ακταίον. Άγαλμα Διονύσιου Σολωμού.

Τα αγάλματα στην πόλη της Κέρκυρας

 

12.00 – 12.30

Κτίριο Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά.

Related image

 

Στο αρχοντικό Γιαλλινά διέμεινε τους τελευταίους μήνες της ζωής του ο γνωστός συγγραφέας Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Η επιγραφή που βρίσκεται στο εξωτερικό του κτίσματος μαρτυρά ότι απεβίωσε εκεί την πρώτη Ιουλίου του 1923.

12.45 – 13.45

Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ιόνιο Ακαδημία.

Ιόνιος ακαδημία στην Κέρκυρα

 

14.00

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής διαδρομής.

Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τη συμμετοχή τους στην Εκπαιδευτική Διαδρομή «Ακολουθώντας τα ίχνη των Επτανήσιων Λογοτεχνών» στην Κέρκυρα.

1.

Δημιουργία ψηφιακού ημερολογίου (google.doc) εντυπώσεων, ιδεών, σκέψεων με αφορμή τη συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Διαδρομή.

2.

Σύνθεση αφηγημάτων, εμπνευσμένων από έργα των Επτανήσιων Λογοτεχνών.

3.

Δημιουργία φωτογραφικού κολάζ: απεικόνιση ιστορικών κτιρίων, φυσικών χώρων, αγαλμάτων κτλ. Παράδειγμα: Αρχοντικό Γιαλλινά, Ιόνιος Ακαδημία, Αναγνωστική Εταιρία.

4.

Παρατήρηση ιστορικών κτιρίων και αποτύπωση της σημερινής χρήσης τους. Διατύπωση συμπερασμάτων για την αρχιτεκτονική των κτιρίων (ιταλική επιρροή).

5.

Παρακολούθηση video για τη ζωή και τη λογοτεχνική δράση των Επτανήσιων Λογοτεχνών. Παράδειγμα:

https://archive.ert.gr/8083/

Η δε πόλις ελάλησεν, Δ. Σολωμός & Ανδρέας Κάλβος

https://archive.ert.gr/24799/Επτανήσιοι ποιητές

α) Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

β) Ανάθεση ενός λογοτέχνη ανά ομάδα: Στόχος η επεξεργασία επιλεγμένων έργων από την εργογραφία του λογοτέχνη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια (χρήση padlet).

6.

Δραματοποίηση αποσπασμάτων από έργα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

7.

Αναζήτηση πληροφοριών για τη ζωή και το έργο των λογοτεχνών μέσα από α) πηγές, όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, χειρόγραφα, φωτογραφίες, β) το διαδίκτυο, πχ. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα/ Λογοτεχνία http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/index.html, Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία & Πολιτισμός http://www.snhell.gr/.

8.

Σύνθεση καλλιτεχνικών εργασιών. Ζωγραφική απεικόνιση περιεχομένου ποιημάτων ή πεζών έργων των λογοτεχνών.

9.

Πραγματοποίηση έκθεσης στο σχολικό χώρο αποτελούμενη από καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών, φωτογραφίες ιστορικών κτιρίων και φυσικών χώρων που συνδέονται με τη ζωή των λογοτεχνών, προβολή video από τη συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Διαδρομή «Ακολουθώντας τα ίχνη των Επτανήσιων Λογοτεχνών» στην Κέρκυρα.

10.

Δημιουργία Χρονογραμμής (timeline, www.timetoast.com) του συνόλου της εργογραφίας των Επτανήσιων Λογοτεχνών.

11.

«Οι Επτανήσιοι Λογοτέχνες αυτοσυστήνονται». Σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα με τη χρήση του blabberize.com.

Η σημασία της συμμετοχής μαθητών σε Εκπαιδευτικές Διαδρομές

Κάθε Εκπαιδευτική Διαδρομή προσφέρει στους μαθητές όλων των ηλικιών μοναδική ευκαιρία για μια ουσιαστική εμπειρία εμβύθισης. Οι μαθητές μέσα από αυτή τη διαδικασία, καθώς βιώνουν άμεσα τον πολιτισμό, αποκτούν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν σημεία/μέρη της τοπικής τους κοινωνίας αλλά και της χώρας τους σε βαθύτερο επίπεδο και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και τα όρια της τάξης και του βιβλίου.

Αποτελεσματική μάθηση

Η μάθηση στην τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν τις παρεχόμενες από το σχολικό περιβάλλον γνώσεις σε υποθετικές καταστάσεις.

Ωστόσο, μια εκπαιδευτική περιήγηση ωθεί τους μαθητές σε μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης, καθώς τους προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, και τους φέρνει σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης μέσα από την παρατήρηση (observation) και την έρευνα (project). Οι μαθητές προβληματίζονται, κρίνουν, αξιολογούν και στοχάζονται. Όταν η μάθηση συνοδεύεται από ψυχαγωγία, ενθουσιασμό και απόλαυση, γίνεται αυτόματα ενδιαφέρουσα.

Ανταλλαγή ιδεών

Η συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Διαδρομή προσφέρει το τέλειο set-up για ζωντανές, ομαδικές συζητήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι πραγματικές εμπειρίες, οι οποίες προσφέρονται με τις Εκπαιδευτικές Διαδρομές, που περιλαμβάνουν επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία, φυσικούς χώρους έρευνας ή οι περιηγήσεις σε ιστορικούς χώρους και κτήρια, είναι ανεκτίμητες, καθώς προσδίδουν δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα στην εκμάθηση της γνώσης.

Ανάπτυξη προσωπικότητας

Η συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Διαδρομή έξω από την άνεση του σχολείου ενισχύει την ανεξαρτησία, τις ηγετικές ικανότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας των μαθητών. Η ανταλλαγή πολιτιστικών αξιών τους επιτρέπει να γίνουν πιο φιλόξενοι ως προσωπικότητες. Η εμπειρία της Διαδρομής τους καθιστά ανεξάρτητα άτομα και συμβάλλει στην καθιέρωση δια βίου αξιών και προτεραιοτήτων.

Ενισχύει την προοπτική

Μια εκπαιδευτική περιήγηση σε καινούριους χώρους δεν είναι απλώς μία ευχάριστη ανάπαυλα από το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Πρόκειται για τη διερεύνηση νέων περιβαλλόντων και πολιτισμών. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της συμμετοχής σε Εκπαιδευτική Διαδρομή είναι ότι οι μαθητές έχουν καλύτερη αντίληψη για τα τοπικά και τα παγκόσμια θέματα. Αποκτούν σεβασμό προς τους άλλους πολιτισμούς καθώς και προς τον δικό τους πολιτισμό, συναισθανόμενοι την αξία του.