Τελικό Συνέδριο Έργου POLYSEMI

Online, 22 Δεκεμβρίου 2020


 

Όλοι οι εταίροι του έργου POLYSEMI σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο Τελικό Συνέδριο του Έργου POLYSEMI που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00.

https://ionio-gr.zoom.us/j/98840580830?pwd=RCt2Slhld2Fna2RwMXd1QzluaTRodz09