Ειδική εκδήλωση προώθησης και διάχυσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του έργου «Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα – POLYSEMI».

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει μια «Εβδομάδα Λογοτεχνίας» στο πλαίσιο του έργου «Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα – POLYSEMI». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Η «Εβδομάδα Λογοτεχνίας» διοργανώνεται από το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και θα λάβει χώρα μεταξύ 18-23/11/2019 σε πληθώρα κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην πόλη της Κέρκυρας.

Η σειρά των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Λογοτεχνίας» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λογοτεχνικά, ποιητικά, θεατρικά, μουσικά και άλλα καλλιτεχνικά γεγονότα, εργαστήρια και σεμινάρια, καθώς και δύο διεθνή συνέδρια με την συνεργασία του Πανεπιστημίου του Μπάρι και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντίστοιχα.

Όλες οι εκδηλώσεις απευθύνονται κυρίως στο ευρύ κοινό, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο κύριος στόχος των εκδηλώσεων είναι να φέρουν κοντά τους ερευνητές του POLYSEMI, τους μελετητές και τους ενδιαφερόμενους και να αναδείξουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι καινοτόμες προσεγγίσεις του έργου για την ενίσχυση των πλούσιων λογοτεχνικών και πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων και της Μεγάλης Ελλάδας.