• Πανεπιστήμιο του Μπάρι Άλντο Μόρο, Τμήμα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τέχνες, Ιταλικά και Συγκριτικές Κουλτούρες
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής
  • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Δήμος Τάραντα
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων